BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

                           בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ                                                                                                                                    

BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

  בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

+
+

סינון שפכים​

 

רעננה, ישראל

 

שפדן​ - מפעל טיפול בשפכים​

 

תל אביב וגוש דן, ישראל 

מפעל טיפול בשפכים​

 

חיפה, ישראל

תחנת כח הידרו-אלקטרית

 

אל קנדה, גואטמלה

מפעל טיפול בשפכים​

 

אבוג'ה, ניגריה

מרכז המים​

 

חדרה, ישראל

מאגרי מים מתוקים

 

מחניים, ישראל

קו סניקה ראשי​

 

תל אביב וגוש דן, ישראל

+
+
+
+
+
+