BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

                           בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ                                                                                                                                    

BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

  בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

 

רקע כללי ועיקרי התהליך

 

 

מתקן טיהור השפכים בעין בוקק משרת את כל בתי המלון והמתקנים התיירותיים באזור ים המלח, עין בוקק, חמי זוהר, נווה-זוהר, וכן המועצה האזורית תמר.

 

 

המתקן נבנה במקור בתחילת שנות ה -80 והורחב בסוף שנות ה -90 בשל פעילות הבנייה המואצת באזור.

 

למתקן המקורי בן שני המודולים נוספו בהרחבתו שני מודולים נוספים. אחד האתגרים בתכנון המתקן היה ועודנו מליחותם הגבוהה של המים הנכנסים אליו עקב הקירבה לים המלח.

 

במי הקולחים נעשה שימוש להשקיית הצמחיה באזור. 

 

תכנון המתקן והרחבתו, והפיקוח על בניתו נעשו בהצלחה על ידי חברת בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ.

 

 

עובדות בסיסיות:

  

 • ספיקה יומית ממוצעת: 5,100 (m3/day)
 • ממוצע B.O.D העמסה ליום: 1,700 (Kg/day) 
 • איכות קולחים: BOD/TSS/N) 15/15/10)

 

מערך הטיפול בנוזל

 

סוג התהליך:

 

בוצה משופעלת, f/m נמוך (S.R.T. גבוה)

 

 

 מתקנים:

 

 • מסננים למוצקים גדולים
 • מסננים למוצקים קטנים 
 • סילוק גרוסת
 • מטהרים סופיים
 • חיטוי השפכים בעזרת קרינת UV
 • השפכים מוזרמים לאחר התהליך לנהר וופה

 

 

 

מערך הטיפול בבוצה 

 

סוג התהליך:

 

ייצוב אירובי

 

 

מתקנים:

 

 • ייצוב בתוך ביו-רואקטורים ( S.R.T גבוה)
 • מיכל בוצה
 • יחידות הסמכת (B.F.P)

 

  

 

 

 

 

 

 

מתקן טיהור שפכים עין-בוקק