BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

                           בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ                                                                                                                                    

BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

  בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

  

רקע כללי ועיקרי התהליך

 

 

מתקן לטיפול בשפכים זה משרת כ - 13 מואצות אזוריות ואת העיר כרמיאל המונות 

כ - 200,000 נפש.

 

המתקן נבנה בתחילת שנות ה - 90 של המאה ה - 20 ויועד לספיקה ממוצעת של 22,000 מ, קוב ליום.

 

בימים אלו מורחב המתקן על מנת שיעמוד בספיקה יומית ממוצעת של כ - 36,500 מ' קוב ליום.

 

חברת בלשה ילון היתה אמונה על התכנון הכללי והמפורט כולל תכנון התהליך, ההנדסה האזרחית, תכנון מכני, חשמלי, ובקרת התהליך הממוחשבת. כמו כן החברה בצעה את פיקוח העליון באתר.

 

החברה מתכננת גם את הרחבת המתקן על כל ההשלכות התכנוניות הנובעות מכך.

 

עובדות בסיסיות:

  

 • ספיקה יומית ממוצעת: 36,500 (m3/day)
 • ממוצע B.O.D העמסה ליום: 17,000 (Kg/day) 
 • איכות קולחים: BOD/TSS/N) 15/15/10)

 

מערך הטיפול בנוזל 

 

סוג התהליך:

 

בוצה משופעלת, f/m נמוך (S.R.T. גבוה)

 

 

 מתקנים:

  

 • מגובים מכנים
 • סילוק גרוסת
 • מבהירים ראשוניים
 • B.N.R. אגני שיקוע עם מאווררי שטח במהירות נמוכה
 • מבהירים סופיים
 • חיטוי שפכים
 • הקולחים מוחזרים לשימוש חקלאי בלתי מוגבל 

 

 

מערך הטיפול בבוצה 

 

סוג התהליך:

 

ייצוב אירובי

 

 

מתקנים:

 

 • ייצוב בתוך ביו-רואקטורים ( S.R.T גבוה)
 • 4 מיכלי עיכול אנארובי 2,500 מ' קוב כל אחד לצורך ייצוב הבוצה. המיכלים הם בעלי מערבלים מכנים.
 • צנטרפוגות לצורך הסמכת הבוצה 
 • ניצול הביו-גז הנפלט בתהליך לצורך ייצור חשמל בהספק של 470KW

 

מתקן לטיפול בשפכים - כרמיאל