BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

                           בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ                                                                                                                                    

BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

  בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

רקע כללי ועיקרי התהליך

 

 

מתקן טיפול בשפכים זה משרת 11 עיריות עם אוכלוסייה של 800,000.

 

המתקן נבנה במקור במקור בראשית שנות ה - 60 של המאה ה - 20 עבור אוכלוסייה של כ - 225,000, נפש והיה הצקן הטיפול בשפכים עירוניים הראשון במדינת ישראל.

 

ההרחבה הראשונה ושדרוגו של המתקן לצורך תמיכתו באוכלוסיה של כ -560,000 נפש התרחשה באמצע שנות ה - 70 של המאה ה - 20.

 

בסוף שנות ה - 90 של המאה ה - 20 המתקן הורחב בשנית על מנת שיוכל לתמוך באוכלוסיה של כ - 800,000 נפש.

 

חברת בלשה ילון היתה אמונה על התכנון הכללי והמפורט כולל תכנון התהליך, ההנדסה האזרחית, תכנון מכני, חשמלי, ובקרת התהליך הממוחשבת. כמו כן החברה בצעה את פיקוח העליון באתר.

 

עובדות בסיסיות:

  

 • ספיקה יומית ממוצעת: 120,000 (m3/day)
 • ממוצע B.O.D העמסה ליום: 69,000 (Kg/day) 
 • איכות קולחים: BOD/TSS/N) 15/15/10)

 

מערך הטיפול בנוזל 

 

סוג התהליך:

 

בוצה משופעלת, f/m נמוך (S.R.T. גבוה)

 

 

 מתקנים:

  

 • 3 משאבות בתצורת ברגי אכימדס
 • מגובים מכנים
 • סילוק גרוסת
 • מבהירים ראשוניים
 • B.N.R. אגני שיקוע עם מאווררי שטח במהירות נמוכה בהספק של 3,500 KW
 • מבהירים סופיים
 • חיטוי שפכים
 • הקולחים מוחזרים לשימוש חקלאי בלתי מוגבל 

 

 

מערך הטיפול בבוצה 

 

סוג התהליך:

 

ייצוב אירובי

 

 

מתקנים:

 

 • 7 יחידות הסמכת סרט גרוויטציוניות
 • 8 מיכלי עיכול אנארובי 3,700 מ' קוב כל אחד לצורך ייצוב הבוצה. המיכלים הם בעלי ערבול באמצעות גז.
 • 9 יחידות סינון על ידי סרט בלחץ
 • ניצול הביו-גז הנפלט בתהליך לצורך ייצור חשמל על ידי שתי יחידות בהספק של 1,300 KW כל אחת.

 

 

 

מתקן לטיפול בשפכים - חיפה