BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

                           בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ                                                                                                                                    

BALASHA-JALON Infrastructure Systems LTD. (BJIS)

  בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

  

רקע כללי ועיקרי התהליך

 

 

מתקן טיפול בשפכים זה משרת את העיר בית שמש ואת המועצה האזורית מטה יהודה.

 

המתקן נבנה במקור במקור בסוף שנות ה - 90 של המאה ה - 20 עבור אוכלוסייה של כ - 120,000 נפש ותוכנן לעמוד בספיקה יומית של כ - 22,500 מ' קוב ליום.

 

מי הקולחים מיועדים לשימוש בחקלאות.

 

חברת בלשה ילון היתה אמונה על התכנון הכללי והמפורט כולל תכנון התהליך, ההנדסה האזרחית, תכנון מכני, חשמלי, ובקרת התהליך הממוחשבת. כמו כן החברה בצעה את פיקוח העליון באתר.

 

 

עובדות בסיסיות:

  

 • ספיקה יומית ממוצעת: 22,500 (m3/day)
 • ממוצע B.O.D העמסה ליום: 10,000 (Kg/day) 
 • איכות קולחים: BOD/TSS/N) 20/15/10)

 

מערך הטיפול בנוזל 

 

סוג התהליך:

 

בוצה משופעלת, f/m נמוך (S.R.T. גבוה)

 

 

 מתקנים:

  

 • מגובים מכנים
 • סילוק גרוסת
 • מבהירים ראשוניים
 • B.N.R. אגני שיקוע עם מאווררי שטח במהירות נמוכה בהספק של 590 KW
 • מבהירים סופיים
 • הקולחים מוחזרים לשימוש חקלאי בלתי מוגבל 

 

 

מערך הטיפול בבוצה 

 

סוג התהליך:

 

ייצוב אירובי

 

 

מתקנים:

 

 • סוחטי סרט גרוויטציונים
 • סוחטי סרט
 • ייצוב אלקאלי של הבוצה בתהליך N-VIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

מתקן לטיפול בשפכים - בית שמש